Naše aktiva

Areál a jeho využití:

Areál byl původním majitelem naprojektován a vystavěn ve značně naddimenzované podobě. Záměrem LI je zajistit efektivní využití té části areálu továrny v Levoči, kde nebude probíhat výroba stavebních materiálů. LI aktuálně hledá partnery pro dlouhodobý pronájem nevyužitých prostor určených pro administrativní a skladovací účely.

LI nyní jedná s několika vážnými zájemci z řad nadnárodních koncernů o pronájmu nevyužitých výrobních a skladovacích prostor. Záměrem LI je, aby nové nájemní vztahy byly dlouhodobé. Využití zbytných prostor pro účely developmentu se pozitivně projeví na ekonomice podniku, ve výsledném efektu to pocítí všichni akcionáři.

Administrativní budova, označení SO.01

Aktuálně hledáme kupce a jsme v intenzivním jednání se zástupci města Levoča. Záměrem je dostavba a využití budovy pro sociální, popř. zdravotní účely (např. sanatorium, rekonvalescence – zdravotnické zařízení).

Malá hala, označení SO.03

V tuto chvíli jednáme se třemi zájemci a připravujeme halu k pronájmu pro logistické účely. Zájemci jsou aktuálně dva nadnárodní koncerny a jedna lokální společnost.

Velká hala, označení SO.02

Zde je umístěna hlavní technologie výroby odlehčeného sádrokartonu s výrobní linkou. V současnosti čekáme na zahájení poptávky na dodávku stavebních materiálů v rámci obnovy Ukrajiny, což se nabízí zejména s ohledem na vzdálenost a logistické náklady z toho plynoucí.

Technologie a záměr s provozem výroby:

Část areálu bude nadále využívat přímo LI, v tuto chvíli hledáme strategického partnera pro spuštění provozu výroby stavebních materiálů, konkrétně výrobní linku na výrobu sádrokartonových směsí.

Výrobní linka proběhla zkušebním provozem, kde jsme si ověřili funkčnost a možnosti výroby, v ověřovací sérii bylo vyrobeno 100.000 m2 sádrokartonových desek. Linka je připravena k okamžitému spuštění.

LI je vlastníkem inovativní technologie Nano coat. Omítka Nano Coat home je vyráběna ekologickými technologiemi a získala prestižní ocenění NAN 2019 jako nejlepší produkt v kategorii alternativních technických a konstrukčních řešení.

Instalovaná linka ve vlastnictví našeho podniku je technologicky plně automatizovaná. Během plného trojsměnného provozu linku obsluhuje 30 zaměstnanců.

Suché stavby, pro které jsou sádrokartonové stavební systémy využívány, patří k technologiím budoucnosti a jejich atraktivita stále stoupá. Díky aktuální nutnosti snižování energetické náročnosti Evropská unie aktivně podporuje inovativní ekologické technologie, k nimž oba produkty podniku patří.

Katastrální popis:
 • Typ nemovitosti: Průmyslový areál
 • Kraj: Prešovský
 • Katastrální území: Levoča
 • Obec: Levoča
 • LV: 7841
 • Adresa:

  Novoveská cesta 40, Levoča, Slovenská republika

  Dostupnost:

 • U dálnice mezi Popradem a Širokém
 • V roce 2023 bude dokončen obchvat z kruhového objezdu přímo na dálnici D1
 • Nemovitosti podniku:

  Nemovitosti podniku zahrnují tři budovy o celkové výměře 8.390 m²

  označení a výměr budov

 • stavba č. 3489 s označením SO.03 o výměře 2107 m²
 • stavba č. 3490 s označením SO.02 o výměře 4693 m²
 • budova administrativy SO.01 ve výstavbě o výměře 1590 m² Vlastníkem pozemku, na nichž jsou budovy vystaveny, je město Levoča.
 • Máte zájem o vzájemnou spolupráci?

  Možná hledáme právě vás, pro navázání spolupráce nás neváhejte kontaktovat pomocí tlačítka níže.