Akcionáři

Akcionáři


Akcionáři LI jsou jednak ti věřitelé koncernu HELSKE, kteří využili nabídku na výměnu svých pohledávek za akcie LI a jednak zakladatel, společnost SERVIS-24 Česká republika s.r.o.

LI má základní kapitál ve výši 180.000.000,- Kč, který je rozdělen do 9.000.000 ks akcií o jmenovité hodnotě 20,- Kč, akcionářská práva může vykonávat ve vztahu k LI osoba zapsaná v seznamu akcionářů, který si za tímto účelem LI vede.

 

Řídící orgány podnikuValná hromada společnosti zvolila na svých jednáních v srpnu 2023 statutární orgány společnosti a odsouhlasila stanovy společnosti.

Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které je tvořeno předsedou představenstva a členem představenstva. Stejně tak byla zvolena i dozorčí rada společnosti, která má tři členy.

Aktuální stanovy a výpis z obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou B 8608 jsou k dispozici na webu společnosti Levoca Industry a.s. a stejně tak i v obchodním rejstříku or.justice.cz

Představenstvo:

Předseda představenstva: MILAN KURKA

Člen představenstva: Mgr. PAVEL DATINSKÝ

Dozorčí rada:

Předseda dozorčí rady: JUDr. VIKTOR CHYTKA

Člen dozorčí rady: JÁN VALÁRIK

Člen dozorčí rady: JAN ČERMÁK

Vize zakládajících akcionářů podniku


Základním záměrem akcionářů podniku je co nejvyšší zhodnocení jejich podílů. To může být tvořeno jak formou výplaty dividend, tak ve střednědobém horizontu případným prodejem jejich akciového podílu novému zájemci, který bude mít zájem podnik převzít jako funkční celek.

Informace akcionářům z LI z 2. 11.. 2023, čtěte více...