Společnost
Levoca Industry a.s.


  • Průmyslový areál
  • Efektivní využití
  • Důraz na návratnost investic akcionářům

Společnost Levoca Industry a.s. byla založena obchodní korporací SERVIS-24 Česká republika s.r.o.


Informace akcionářům z LI z 2. 11.. 2023, čtěte více...